Прашалник за мерење на задоволството на корисниците

Почитувани!
Континуираното подобрување на своето работење е наша приоритетна задача. Затоа Никоб доо врши годишно анкетирање на своите клиенти, за да го зголеми нивното задоволсто од користењето на производите и услугите на Агенцијата.
Со цел успешно задоволување на Вашите потреби и интереси, Ве замолуваме за пополнување на прашалников кој Ви го доставуваме Пополнување ќе Ви одземе неколку минути, но ќе дадете значаен придонес во подобрување на нашите производи и услуги.


 

Бесплатна безбедносна проценка