ЦЕНТАР ЗА КЕШ УСЛУГИ

Современ, брз и безбеден начин на обработка на готовина.

ЦЕНТАР ЗА КЕШ УСЛУГИ е единствена компанија во Македонија која врши услуги за собирање, броење и дистрибуција на пари. Овој сложен процес се врши со примена на опрема и хардвер со највисока технологија и сигурност, помогнати од најсовремени софтверски решенија во областа на кеш менаџментот. Овој сложен систем е спремен да ги опслужува комерцијалните банки, централните банки, финансиски институции и малопродажбата. Вашите пари ги чуваме во најголемиот трезор во РМ кој е изграден по најсовремени светски стандарди.

За граѓаните имаме обезбедено повеќе од 3000 сефови со различни димензии.

ЦКУ Ви нуди поголем профит за Вашиот бизнис, поголема контрола и безбедност за Вас и Вашите пари преку целосна интеграција на современи машини за обработка на готовина, иновативни софтверски решенија и безбеден и брз транспорт на Вашите пари.

Како Функционира Системот

No localization found for key: FrontEnd.FreeEvaluation.Title