Вработување

Подолу е прикажан апликациониот формулар за вработување во НИКОБ Обезбедување.
Задолжително пополнете ги сите прикажани полиња за валидни податоци. Вашите податоци се запишуваат во база на податоци, која ја прегледуваат лица од наша страна. Сите валидни апликации ќе бидат разгледани и во најкус можен рок ќе бидете контактирани од наша страна.

Со пополнување на апликациониот лист, Апликантот е известен за обврската за давање на точни и веродостојни податоци, во спротивно е одговорен пред законот, истиот е согласен неговите лични податоци да се користат и во понатамошната постапка за вработување во НИКОБ ДОО Скопје.

Задолжително пополнете ги сите прикажани полиња за валидни податоци. Вашите податоци се запишуваат во база на податоци, која ја прегледуваат лица од наша страна. Сите валидни апликации ќе бидат разгледани и во најкус можен рок ќе бидете контактирани од наша страна.
Со пополнување на апликациониот лист, Апликантот е известен за обврската за давање на точни и веродостојни податоци, во спротивно е одговорен пред законот, истиот е согласен неговите лични податоци да се користат и во понатамошната постапка за вработување во НИКОБ ДОО Скопје.
Лични податоци
Документи