• nikob@nikob.com.mk
  • 02 / 3088 - 500 | 02 / 3088 / 505
  • Пон - Пет 8:00 - 16:00

Алармните системи се дизајнирани да детектираат неавторизиран пристап во одреден објект или простор. Тие содржат: палета сензори, контролна единица (алармна централа, тастатура) и систем за дојава. Сензорите детектираат натрапници преку најразлични методи и технологии: од надзор на состојба на отворање на врати и прозорци преку користење на магнетни контакти,  пасивна инфрацрвена технологија, ултразвук, вибрации, електрични или магнетни полиња, микробранови и др. Дојавата за присуство на натрапник доколку овластените лица (сопственици, вработени и сл.) се веќе во објектот се врши преку притискање на паник тастер. Сите типови сензори како и паник тастери можат да бидат поврзани и да комуницираат со алармната централа со директна жичена врска или безжичено. При инсталација на алармните системи во резиденцијални објекти може да се предвиди и интеграција со детектори на пожар, со што би се добила комплетна заштита од пожар и кражба.

Дизајнирани решенија
Покрај стандардните решенија за детектори и тастатури, се нудат и дизајнирани решенија на истите како колор ЛЦД(LCD) тастатури осетливи на допир, ПИР (PIR) детектори со поелегантен дизајн и сл.

Комуникација
Комуникацијата помеѓу алармните системи и дежурните оперативни центри може да се врши преку повеќе медиуми, меѓу кои стандардна PSTN телефонска линија, GSM/GPRS врска, TCP/IP комуникација и комуникација преку радио-фрекфенција, решение кое ексклузивно се нуди од НИКОБ обезбедување коешто е најбрз, најдоверлив, најсигурен и најмалку подложен на саботажа од сите претходно наброени методи и истиот не претставува редовен месечен трошок за корисникот за разлика од претходните.