• nikob@nikob.com.mk
  • 02 / 3088 - 500 | 02 / 3088 / 505
  • Пон - Пет 8:00 - 16:00
Со воведување на системите за автоматска детекција и дојава на пожар сама по себе се наведе и потребата за воведување и на системи за автоматско гасење на пожар. Низ историјата како медиуми за гасење на пожар се имаат појавено многу супстанци, од кои денес општо прифатен и сертифициран е гасот FM200. Гасот FM200 покрај тоа што е еколошки, воопшто не е штетен за електрониката или хартијата и не остава никакви траги по испуштањето. Гасењето е брзо и ефикасно без негативни последици по вработените кои се наоѓаат во непосредна близина.
НИКОБ ги нуди производите на Германскиот производител Minimax.