• nikob@nikob.com.mk
  • 02 / 3088 - 500 | 02 / 3088 / 505
  • Пон - Пет 8:00 - 16:00

Опасноста за оштетување на одредени материјали, електорнски или хартиени е ито толку висока од вода, како што е и од пожар. Со тоа на ум, во време на напреден технолошки развој системите за детекција и дојава на присуство на вода се сé повеќе присутни во решенијата за техничка заштита на витални технолошки постројки како што се сервер соби / сали, архиви и слично.

НИКОБ ги нуди производите на Англискиот производител VIMPEX кој со својата  Hydrosense линија на производи може да одговори на сите барања на клиентите.

  • Детекција на присуство на вода со точкест детектор.
  • Детекција на присуство на вода со линиски детектор.