• nikob@nikob.com.mk
  • 02 / 3088 - 500 | 02 / 3088 / 505
  • Пон - Пет 8:00 - 16:00

Под хотелски системи по дефиниција се подразбираат картични системи за отварање на хотелски врати, но покрај нив во истата категорија спаѓаат:

  • Хотелските панични системи за во бања
  • Системите за штедење на енергија
  • Хотелските сефови
  • Хотелски електронски контролни панели (за контрола на светло, радио, телевизија и слично)

 

НИКОБ ги нуди производите на ORBITA кои со своите дизајни и функционалност ги задоволуваат сите стилови и барања на клиентите, истовремено нудејќи стабилен и докажан производ.